Aðalstjórn

Aðalstjórn Fylkis

Björn Gíslason formaður bjorngi55(hja)gmail.com

Örn Hafsteinsson orn(hja)sportlagnir.is

Atli Atlason atlia(hja)simnet.is

Kristinn Eiríksson kristinne(hja)lota.is

Hildur Mósesdóttir hildurmoa(hja)gmail.com

Ásgeir Ásgeirsson

Ása Haraldsdóttir

 

 

 

Verklagsreglur

Starfsemi Íþróttafélagsins Fylkis byggir á lögum félagsins þar sem meginhlutverk þess er að vinna að eflingu íþróttastarfs í Reykjavík, glæða áhuga almennings fyri gildi íþrótta og virkja sem flesta til þátttöku í íþróttum og almennu félagsstarfi.

Það er stefna Íþróttafélagsins Fylkis að samvinna og samheldni ríki meðal félagsmanna og stjórnenda deilda auk þess sem þeir kappkosti að vinna að framgangi íþrótta og almennra félagsmála. Stjórnarmenn og þjálfarar eru hvattir til að hafa frumkvæði og stuðla að virkri og árangursríkri samvinnu. Hér er um margþætta samvinnu að ræða sem nær ekki aðeins til þeirra sem annast stjórnsýslu hjá félaginu, heldur einnig til iðkenda og starfsmanna. Þá nær samvinnan einnig út fyrir raðir Íþróttafélagsins Fylkis, eins og til foreldra, Íþróttabandalags Reykjavíkur, annarra íþróttafélaga, skóla, Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.

Stefnt er að því að deildir félagsins eigi með sér samstarf auk þess sem stjórnendur deilda eru hvattir til aukinnar samvinnu við stjórnendur grunnskóla og börn og unglinga. Þannig má skapa tækifæri til íþróttaiðkunar á breiðum grunni. Fjölhæf kunnátta og leikni barna í mörgum íþróttagreinum og félagsmálum á unga aldri skilar sér jafnt í öflugum keppnis- og afreksmönnum framtíðar sem góðum stjórnendum. Það er stefna félagsins að þróa áfram hugmyndir að íþróttaskóla fyrir börn frá þriggja ára aldri. Sjá nánari umfjöllum um íþróttaskóla í íþróttanámskrá.

Hér á eftir verður farið yfir helstu stefnur og markmið Íþróttafélagsins Fylkis og sett fram leiðbeinandi viðmið í samningum, tillögur að samningum við starfsmenn, styrktaraðila og fleira.

 

Óveðursáætlun

 

Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn fylgist sjálfir með fréttum af veðri, veðurspám og öðrum upplýsingum sem gætu haft áhrif á frístundastarf barnanna og taki ákvörðun í samræmi við aðstæður hverju sinni. Aðstæður geta þróast með ófyrirséðum hætti og verið mismunandi eftir svæðum.

Foreldrar leggja ávallt sjálfir mat á það hvort fylgja þurfi barni á æfingu, óháð því hvort tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki æfingar/keppni skulu þeir tilkynna viðkomandi þjálfara um það. Sama gildir ef börn eða foreldrar lenda í vandræðum á leið sinni á æfinga- eða keppnisstað og verða frá að hverfa.

Mikilvægt er að fólk fari ekki af stað ef það treystir sér ekki eða er vanbúið til farar, t.d. vegna vanbúinnar bifreiðar til vetraraksturs.


Íþróttafélagið Fylkir kappkostar að koma tilkynningum um röskun á frístundastarfi tímanlega á framfæri í samvinnu við skóla og frístundaheimili hverfisins.
-Ef veðurstofa Íslands gefur út stormviðvörun fyrir Höfuðborgarsvæðið þá falla allar æfingar félagsins niður nema eitthvað annað hafa verið ákveðið. Einnig hættir Frístundavagninn að ganga.
-Ef færð raskast þá geta ferðir frístundavagnsins fallið niður.
-Útiæfingar falla niður ef hitastigið verður -6 gráður og kaldara (sjá töflu).
-Útiæfingar geta svo líka fallið niður vegna veðurs og vallarskilyrða.
-Félagið sendir tölvupóst á frístundaheimili ef málefnið tengist börnum í 1.-4. bekk.
-Þjálfarar senda tölvupóst og/eða láta tilkynningu inn á Facebooksíðu viðkomandi hóps falli æfinga niður.

Kælitafla2

Áríðandi er að foreldrar fylgist með tilkynningum og fari að tilmælum.
Símkerfin eru misvel undir það búin að anna miklu álagi og er foreldrum því bent á að fylgjast með tilkynningum og afla upplýsinga í fjölmiðlum, á heimasíðu Fylkis, á vef slökkviliðsins (www.shs.is) og á Facebook-síðum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Einnig munu þjálfarar senda upplýsingar með tölvupósti og/eða skilaboðum á Facebook síðu viðkomandi hópa.
Foreldrar skulu ævinlega leita eftir staðfestum tilkynningum yfirvalda og forðast að láta stjórnast af mati barnanna á aðstæðum.
Útsendar tilkynningar SHS eiga ávallt við um höfuðborgarsvæðið í heild, en aðstæður geta verið mismunandi eftir hverfum og bæjarhlutum.
Mikilvægt að ítreka það að það eru alltaf foreldrar sem taka ákvörðun hvort senda skuli barnið á æfingu.

Íþróttanámsskrá

Í formála segir að markmið með gerð þessarar íþróttanámskrár sé að móta framtíðarstefnu í uppbyggingu íþrótta og tómstunda hjá Íþróttafélaginu Fylki. Þessi íþróttanámskrá nær m.a yfir almenn stjórnunarstörf hjá félaginu, fjallar um stefnu og markmið þess, helstu atriði sem snúa að þjálfun barna og unglinga og almenna uppbyggingu og stjórnun íþrótta.

Námskránni er skipt í fjóra hluta.

 

  • Fyrsti hluti nær yfir félagið, lög og starfsemi, stefnu, markmið, skipurit og aðstöðu.
  • Annar hluti fjallar um íþróttaskóla og þjálfun í íþróttafélögum, s.s. skipulag þjálfunar og helstu hlutverk þjálfara.
  • Þriðji hlutinn fjallar um þroska barna og unglinga og ýmis þjálffræðileg og uppeldisleg atriði sem hverjum þeim sem starfar með börn og unglinga er nauðsynlegt að vita.
  • Fjórði og síðasti hluti námskrárinnar fjallar um ýmis atriði sem tengjast íþróttafélaginu.

Þetta eru atriði eins og stefna íþróttafélagsins í vímuvörnum, íþróttareglur barna, foreldrasamstarf, helstu stefnumál Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og mat á starfi íþróttafélaga.


Lög félagsins

LÖG FYRIR ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ FYLKI

Samþykkt á aðalfundi 28. janúar 1975 og breytingar 28. febrúar 1978, 26. febrúar 1983, breytingar 28. nóvember 1996, 27. maí 2003, 16. mars 2004,  29. apríl 2009 og 17. febrúar 2011.

1. grein

Nafn og aðsetur

Félagið heitir Íþróttafélagið Fylkir og er aðili að ÍSÍ  Aðsetur þess er að Fylkisvegi 6, 110  Reykjavík.

2. grein

Markmið

Markmið félagsins er að iðka og útbreiða íþróttir og vinna að heilbrigðu, þroskandi, fjörugu og fjölbreyttu félagslífi.

Íþróttafélagið Fylkir starfar sjálfstætt og ber að hafna öllum þrýstingi, hvort sem hann er af pólitískum, trúarlegum eða efnahagslegum toga, sbr. ákvæði í lögum ÍSÍ.

Merki og búningur.

Merki félagsins er hringlaga, svart með esslaga striki, sem skiptir svörtum fletinum og nafnið FYLKIR með hvítum stöfum neðst í vinstri hluta þess.  Aðallitir í búningi félagsins skulu vera appelsínugulur (Panton Orange O21C) og svartur. (appelsínugul peysa og svartar buxur)  Heimilt er aðalstjórn að veita frávik frá þessari reglu í samræmi við hefðir sem skapast hafa í samskiptum félaga í viðkomandi keppnisgreinum.

3. grein

Deildaskipting

Félagið skiptist í deildir eftir ákvörðun aðalfundar.  Hver deild kýs sér stjórn.  Hver deild skal vera sérstakur lögaðili og hafa eigin kennitölu.

4. grein

Réttindi og skyldur félaga

Félagar geta allir orðið, konur jafnt sem karlar, yngri sem eldri.  Félagsaðild miðast við þátttöku í leik eða starfi og að viðkomandi virði þær reglur, sem í gildi eru í félaginu.

Kosningaréttur og kjörgengi miðast við 12 ára aldur.

Öllum sem klæðast búningi félagsins, er skylt að koma prúðmannlega fram í hvívetna.  Sama gildir um aðra, er koma fram í nafni félagsins.

 

5. grein

Verksvið aðalstjórnar

Aðalstjórn skipa 7 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, spjaldskrárritari og 2 meðstjórnendur.  Formaður skal kosinn til eins árs í senn en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn.   í senn e.  Formaður skal vera fulltrúi félagsins útávið.  Honum ber að hafa frumkvæði um daglega stjórn og verkaskiptingu innan stjórnar og jafnframt fylgjast með störfum annarra trúnaðarmanna félagsins.

Aðalstjórn hefur sjálfstæðan fjárhag og eftirlit með fjárreiðum einstakra deilda félagsins.

Aðalstjórn ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Aðalstjórn  hefur umráðarétt yfir íþróttamannvirkjum félagsins. Íþróttamannvirki eru eign félagsins en ekki einstakra deilda.  Aðalstjórn ræður starfsemi félagsins milli félagsfunda.  Aðalstjórn skipar fulltrúa á ársþing ÍBR og ÍSÍ.  Deildarstjórnir skipa fulltrúa á ársþing sérsambanda.  Úr stjórn mega mest ganga fjórir ár hvert.

 

6. grein

Samskipti aðalstjórnar og deilda

Aðalstjórn hefur rétt til að senda fulltrúa á alla stjórnarfundi deilda.

Hver deild getur hvenær sem er lagt skriflegt erindi fyrir aðalstjórn.  Skal afgreiða slík mál svo fljótt sem auðið er.


7. grein

Nefndir

Aðalstjórn og stjórnir deilda skipa nefndir eftir þörfum.  Fastanefndir eru laganefnd, sögunefnd manvirkjanefnd og kjörnefnd og skulu þær kosnar á aðalfundi og vera skipaðar þremur til fimm mönnum hver.  Allar starfandi nefndir innan félagsins skulu skila skýrslu til aðalfundar.

8.grein

Hlutverk fastanefnda

Hlutverk laganefndar er að fjalla um tillögur er henni berast.  Félagsmenn sem vilja koma á framfæri tillögum um lagabreytingar sendi slík erindi til aðalstjórnar.  Ef engar tillögur um lagabreytingar berast laganefnd á árinu skal formaður félagsins í tæka tíð boða fund með nefndinni til að ganga úr skugga um að engin röskun hafi orðið eða sé framundan sem kalli á lagabreytingu.  Aðalstjórn skal sjá um að félagsmenn hafi greiðan aðgang að lögum félagsins.

Hlutverk sögunefndar er að varðveita heimildir í máli og myndum, svo og minjagripi, sem tengjast starfi félagsins og hafa sögulegt gildi þannig að fyrir liggi glögg og sönn mynd af starfi félagsins frá stofnun þess.  Aðalstjórn skal sjá nefndinni fyrir viðunandi starfsaðstöðu þar sem unnt er að geyma þau gögn og muni sem varðveita þarf.

Hlutverk mannvirkjanefndar er að vera ráðgefandi aðili við stærri framkvæmdir mannvirkja og viðhald eftir atvikum. 

Kjörnefnd skal leggja fram tillögur til aðalfundar um stjórnarmenn eins og lög þessi gera ráð fyrir.

9. grein

Félagsfundur

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok maí ár hvert og skal auglýstur með 2ja vikna fyrirvara í dagblaði.  Hann telst lögmætur sé löglega til hans boðað.  Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í öllum málum þess.  Rétt til atkvæðisréttar á aðalfundi eiga skuldlausir félagsmenn 12 ára og eldri. Tillögur um lagabreytingar skulu vera komnar í hendur aðalstjórnar viku fyrir aðalfund.  Framhaldsaðalfund skal halda, ef ekki reynist unnt að ljúka störfum aðalfundar svo sem lög mæla fyrir um.  Fundinn skal halda svo fljótt sem auðið er og gilda sömu reglur um boðun hans og aðalfundar.  Geta skal dagskrár í fundarboði.

Stjórn félagsins er heimilt að boða til félagsfundar ef hún álítur þess þörf.  Jafnframt skal halda félagsfund ef minnst 20 atkvæðisbærra félagsmanna óska þess.  Boða skal slíka fundi með sama hætti og aðalfund.

10. grein

Störf aðalfundar og reglur um stjórnarkjör

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í aðalstjórn Fylkis skulu tilkynna það til kjörnefndar ekki síðar en 5 dögum fyrir aðalfund.  Kjörnefnd hlutast til um tilnefningu aðila til stjórnarkjörs á aðalfundi ef þurfa þykir m.a. ef ekki berast framboð.

Fundarsetning.

Kosinn fundarstjóri og fundarritari(ar).

Skýrsla stjórnar.

Nefndir.

Reikningar félagsins

Lagabreytingar

Kosnar fastanefndir (laganefnd, sögunefnd, mannvirkjanefnd og kjörnefnd)

Kosning stjórnar.

Kosinn formaður.

Kosnir 3 menn úr fráfarandi stjórn.

Kosnir 3 menn í stjórn.

Kosinn löggiltur endurskoðandi/endurskoðunarfirma og tveir félagslegir skoðunarmenn.

Önnur mál.

Fundarslit.

11. grein

Atkvæðagreiðslur

Tillögur um lagabreytingar og heimild til að ráðstafa fasteignum félagsins þurfa samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna.  Einfaldur meirihluti nægir til samþykkis annarra tillagna.  Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum, nema í kosningu á milli manna, þá ræður hlutkesti.

12. grein

Félagsgjöld

Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi og er innheimt af aðalstjórn.  Þeir sem stunda æfingar á vegum deilda og hafa greitt tilskilin æfingagjöld, eru fullgildir félagsmenn.  Hluti æfingagjalds er félagsgjald skv. ákvörðun aðalstjórnar.  Halda skal skrá yfir alla félagsmenn.

13. grein

Fundir

Stjórnarfundi boðar formaður þegar hann eða meirihluti stjórnarinnar telur nauðsynlegt.  Ákvarðanir stjórnarinnar öðlast gildi með einföldum meirihluta.  Annars eru stjórnarfundir lögmætir þegar 5 stjórnarmenn eru mættir.   Haldinn skal minnst einn sameiginlegur fundur með stjórnum deilda og aðalstjórn, árlega, og boðar formaður aðalstjórnar til hans.  Þessum fundi er meðal annars ætlað að vera vettvangur til skoðanaskipta um mál sem forráðamenn félagsins vilja að afgreidd séu á aðalfundi.  Til fundarins skal boða í tæka tíð fyrir aðalfund.

14.grein

Reikningar

Reikningsár félagsins er almanaksárið.  Reikningar skulu komnir til skoðunarmanna 14 dögum fyrir aðalfund.  Sjö dögum fyrir aðalfund skulu reikningar liggja frammi til skoðunar fyrir félagsmenn.  Félagið skal hafa í þjónustu sinni endurskoðanda er leiðbeini gjaldkerum með uppsetningu og frágang á bókhaldi félagsins.  Aðalstjórn setur reglur um meðferð fjármuna félagsins og frágang á bókhaldi.

15. grein

Deildir

Hver deild félagsins kýs sér stjórn og ákveður fjölda stjórnarmanna, sem síðan skipta með sér verkum.

Kjörtímabilið er eitt ár.

Deildarstjórnir kjósa fulltrúa í sérráðin, sem þær eru aðilar að.  Stjórnir deilda skulu annast allt sem viðkemur rekstri deildarinnar  og hefur hver deild sjálfstæðan fjárhag.

Meiriháttar fjáraflanir sem deildir hafa hug á að taka upp, skulu kynntar aðalstjórn til umsagnar mánuði áður en fjáröflun hefst.   Deildir skulu gera fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár skv. nánari ákvörðun aðalstjórnar og skal hún send aðalstjórn félagsins til umsagnar.  Deildum er skylt að bera allar meiriháttar ákvarðanir undir aðalstjórn félagsins.

Stjórn er skylt að skrá alla sem æfa hjá viðkomandi deild.

Deildir bera fulla ábyrgð á skuldbindingum sínum gagnvart aðalstjórn félagsins.  Hver deild skal halda gjörðabók um störf sín.

16. grein

Aðalfundir deilda

Sömu reglur gilda um boðun og dagskrá aðalfunda deilda, sem um aðalfund félagsins og skulu þeir haldnir á sama degi og aðalfundur félagsins.  Þó skal deildum heimilt, með leyfi aðalstjórnar, að halda aðalfund á öðrum tíma.

Hver deild hefur ráðstöfunarrétt yfir eignum sínum.

Vanræki einhver deild að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal aðalstjórn boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

 

17. grein

Eignir deilda

Hætti einhver deild störfum skulu eignir hennar renna til félagsins.

18. grein

Heiðursveitingar

Aðalstjórn er heimilt að semja reglugerð um veitingu heiðursmerkja og annarra viðurkenninga fyrir íþróttaárangur eða störf í þágu félagsins.  Slík reglugerð skal samþykkt á aðalfundi eða sameiginlegum stjórnarfundi með deildum.

19. grein

Hegning

Hafi félagsmaður brotið lög þess eða með framkomu sinni hnekkt áliti þess og markmiði, skal aðalstjórn hafa heimild til þess að víkja félagsmanni tímabundið úr félaginu eða ákveða aðra málsmeðferð.  Áður skal þó gefa viðkomandi kost á að tala máli sínu.  Áfrýja má úrskurði aðalstjórnar til næsta félagsfundar.

20. grein

Ráðstöfun á eignum félagsins

Fasteignum félagsins má aðeins ráðstafa (selja eða veðsetja) eftir tillögu frá stjórn félagsins og að fyrir liggi samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna á félagsfundi.

21. grein

Félagsslit

Tillaga um félagsslit þarf samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna á tveimur félagsfundum til þess að  hún nái fram að ganga.

Skulu líða a.m.k. 30 dagar á milli funda.

22. grein

Lög þessi öðlast þegar gildi og þar með eru eldri lög úr gildi fallin.


 

Saga félagsins

- frá sjónarhorni Arnar Hafsteinssonar, framkvæmdastjóra félagsins. 

Eftirfarandi grein skrifaði Örn Hafsteinsson, framkvæmdastjóri í blað Rotary í Árbæ. Þessi grein lýsir sögu félagsins frá sjónarhorni Arnar.

Barna- og unglingastarf í Fylki.

Þegar til mín var leitað og ég beðinn um að skrifa grein um barna- og unglingastarfið hjá Fylki tók ég því vel og taldi ekki tiltökumál. 

En annað hefur komið á daginn. Þegar maður fer að velta þessu fyrir sér þá er þetta ekki svona lítið mál. Hjá íþróttafélagi eins og Fylki er barna- og unglingastarf félagsins samofið sögu þess. 

Það má til sanns vegar færa að frá stofnun félagsins hafi barna- og unglingastarf verið þungamiðjan í starfi Fylkis og með því að gera því góð skil væri ég að takast á hendur að skrifa sögu félagsins. Góðir menn og mér fremri í þeim efnum hafa tekið að sér að skrifa sögu Fylkis og er það starf nú í fullum gangi. 

Ég hef í huga að láta hugann reika, fara aftur og fram í tíma og segja frá Fylki eins og ég sé félagið sem þátttakandi frá stofnun til þessa dags. Þá langar mig líka að geta þeirrar aðstöðu sem Fylkir hafði á hverjum tíma og áhrif hennar á félagsstarfið. 

Í upphafi

Fylkir var stofnaður 28. maí 1967 og var kallað Knattspyrnufélag Seláss og Árbæjar fyrstu 3 árin. Ég kýs að nota Fylkisnafnið frá byrjun til að forðast misskilning. 

Ég man það svo vel þegar ég tæplega 10 ára gamall stóð í langri röð drengja fyrir utan þvottahússdyrnar hjá Magga Óla og beið þess að vera innritaður í félagið. Ég minnist þess ekki að stelpur hafi verið í röðinni en á þessum árum tíðkaðist það lítt að stelpur væru í fótbolta. Þær sem það gerðu voru kallaðar stelpustrákar og áttu sér varla viðreisnar von. 

Þetta var hugarfar þess tíma og mæður stelpnanna höfðu áhyggjur af marblettum og of breiðum fótleggjum! 

Nokkrar hugrakkar voru þó til og æfðu þær með okkur strákunum en spiluðu ekki með okkur í leikjum. Nú er öldin önnur og augu flestra hafa opnast fyrir þeirri staðeynd að stelpur geta flest það sem strákar geta og sumt jafnvel betur. Í dag taka stúlkur þátt í knattspyrnumótum á vegum Fylkis í öllum yngri flokkum kvenna, og ekki er þess langt að bíða að meistarflokkur kvenna verði endurvakinn. 

Líklega tveimur árum eftir stofnun Fylkis hófust æfingar í handbolta á vegum félagsins í litlum sal undir gömlu stúkunni við Laugardalsvöllinn og í Hálogalandi. Alla tíð síðan hefur fyllsta jafnréttis kynjanna verið gætt, en erfiðlega hefur gengið að festa kvennaknattspyrnuna í sessi innan Fylkis. Held ég þó að það hafi stafað af aðstöðuleysi fremur en misrétti. 

Stúlkurnar náðu betri árangri í keppni en við strákarnir. T.d er fyrsti titillinn sem Fylkir státar af Reykjavíkurmeistaratitill í 3. flokki kvenna í handknattleik árið 1971. Fyrstu meistarar Fylkis í knattspyrnu voru Haustmótsmeistarar 5. flokks C karla árið 1974. 

Fyrsti völlurinn

Skipulagt starf á vegum félagsins fór rólega af stað fyrstu árin. Það voru bara æfingar á sumrin því engin aðstaða var til æfinga eða leikfimikennslu yfir vetrartímann í hverfinu. Í rauninni má segja að Fylkir hafi séð um íþróttakennslu barna og unglinga fyrstu árin í Árbæjarhverfi eða þar til salurinn við Árbæjarskóla var tekinn í notkun. 

Fyrsti knattspyrnuvöllurinn sem Fylkir fékk til æfinga var sparkvöllur neðarlega við Rofabæ. Ekki var hann beysinn, hallaði mikið til suðurs, mjög ósléttur og man ég ekki betur en að símastaur hafi verið á vellinum fyrsta sumarið. Allt fór þetta þó á besta veg, staurinn fjarlægður og völlurinn lagaður en hann hallaði alla tíð og gerir enn. 

Fyrstu árin lék Fylkir heimaleiki sína á Háskólavellinum sem í dag er bílastæði nemenda Háskólans. Það var því um langan veg að fara til leikja og strætó gekk á klukkustundar fresti. 

Á þessum árum heyrði það til undantekninga að foreldrar fylgdust með börnum sínum í leikjum eða öðru starfi á vegum Fylkis. Þó var það alltaf einn og einn sem mætti og sat hann þá oftast uppi með heilt fótboltalið þegar haldið var heim eftir leiki. Ef heppnin var með í för tók þjálfarinn helminginn af liðinu í sinn bíl. 

Frægir fótboltakappar

Fyrstu árin voru það áhugasamir sjálfboðaliðar sem þjálfuðu flokkana, menn eins og Teddi Óskars, Viðar í Glæsibænum og Sævar heitinn Sigurðsson sem lengi var einn aðaldómari Fylkis. Svo man ég eftir frægum köppum sem tóku eina og eina æfingu og var Þórólfur Beck líklega sá frægasti, nafntoguð hetja og fyrrum atvinnumaður í knattspyrnu. 

Ekki þarf að hafa mörg orð um árangurinn á þessum árum, við töpuðum flestum leikjunum stórt og tölur eins og 18 – 1 eru mér enn í fersku minni. Leikskipulagið var líka allt annað en í dag þar sem sóknarmenn voru sóknarmenn og varnarmenn voru varnarmenn. Ekkert miðjuþóf í þá daga. 

Með tilkomu íþróttahúss Árbæjarskóla gjörbreyttist starf Fylkis. Tekin var upp deildaskipting og knattspyrnu- og handknattleiksdeild stofnaðar formlega í mars 1972. Til gamans má geta þess að fyrsti stjórnarfundur handknattleikdeildar Fylkis fór fram í búningsklefa íþróttahúss Árbæjarskóla á meðan þar fóru fram æfingar. 

Í dag þykir mörgum íþróttasalurinn í Árbæjarskóla ekki boðlegur til æfinga en fyrir rúmum 30 árum skipti hann sköpum fyrir íþróttafélag sem enn var að slíta barnsskónum og án efa varð hann til þess að starf félagsins lagðist ekki af. 

Fylkir náði prýðilegum árangri í handknattleik á þessum árum en smæð æfingasalarins háði greinilega þegar út í leiki var komið. Brugðið var á það ráð að láta elstu flokka sækja æfingar í önnur íþróttahús s.s Fellaskóla í Breiðholti og Laugardalshöll. Hafði það greinilega mikið að segja því ekki leið á löngu þar til þeir flokkar voru farnir að blanda sér toppbáráttuna á þeim mótum sem þeir tóku þátt í. 

Frábærir forystumenn

Það varð Fylki til happs að á þessum bernskuárum völdust menn til forystu sem höfðu óbilandi trú á félaginu og höfðu sumir verið þátttakendur í starfi annarra íþróttafélaga áður en þeir fluttu í Árbæinn. Ekki vantaði börnin því það voru barnafjölskyldur sem byggðu Árbæinn en það skorti fleiri áhugasama foreldra til að vinna með og fyrir börnin. 

Fylkir fór ekki varhluta af skákbylgjunni sem hófst í kjölfar ,,skákeinvígis aldarinnar“ sem var háð í Reykjavík 1972 milli Spasskýs og Fischers. Veturinn 1974 voru áhugsamir skákmenn í hverfinu fengnir til að stýra vikulegum æfingum undir merkjum Fylkis og fóru þær fram í Árbæjarskóla. Til urðu skáksveitir Fylkis og telfdu þær fyrir hönd félagsins í ein tvö ár en þá lagðist þetta starf af . 

Árið 1973 var malarvöllurinn tekinn í notkun og var Fylkir þá eina Reykjavíkurfélagið sem átti sinn eigin heimavöll. Malarvöllurinn þótti og þykir enn afburða góður. Ekki voru neinir búningsklefar við völlinn fyrstu árin og þurfti að notast við búningsklefa íþróttahúss Árbæjarskóla. 

Fylkir átti sinn eiginn völl en enga fundar- eða félagsaðstöðu. Þetta gátu Fylkismenn ekki sætt sig við og reistu félagsheimili við völlinn. Var það gert að öllu leyti í sjálfboðavinnu og hver tími færður til bókar og eins hvað var gert hverju sinni. 

Það fóru hvorki fleiri né færri en fjögur þúsund og þrjú hundruð vinnustundir á tæpum fjórum mánuðum í byggingu hússins og var húsið vígt með viðhöfn 10. janúar 1976. Fram að því höfðu fundir stjórnar- og félagsmanna verið haldnir í heimahúsum, búningsklefum og sumarhúsum svo fátt eitt sé nefnt. 

Byggingar

Ekki veit ég hvort stofnfundur Fimleikadeildar Fylkis 12. janúar 1976 hafi verið haldinn í nýja félagsheimilinu en þykir það líklegt. Æfingar hinnar nýstofnuðu deildar hófust strax í íþróttahúsi Árbæjarskóla með áhöldum sem deildin fékk að gjöf eða láni frá velunnurum félagsins. 

Reykjavíkurborg hóf byggingu búningsklefahússins 1977 og var það tekið í notkun 1978. Í húsinu voru auk tveggja búningklefa, skrifstofu- og félagsaðstaða. 

Þrátt fyrir aðstöðuleysi náði Fylkir ótrúlegum árangri í boltagreinunum tveimur. Árið 1977 varð meistaraflokkur karla í knattspyrnu Íslandsmeistari þriðju deildar og vann sér rétt til keppni í annarri deild. Vorið 1978 varð meistaraflokkur karla í handknattleik Íslandsmeistari annarrar deildar og vann með því sæti á meðal þeirra bestu í efstu deild. 

Næstu ár dunduðum við okkur við það að fara niður og upp um deild og náðum ekki að festa rætur í efri deildum. 

Fylkir fékk landið fyrir starfsemi félagsins formlega afhent 1982. Eftir talsverðar þreifingar við Reykjavíkurborg um byggingu íþróttahúss voru þau áform lögð til hliðar um hríð. 

Um miðjan níunda áratuginn hófst undirbúningur að gerð grasvalla hjá Fylki og var sá fyrsti af þremur tekinn í notkun sumarið 1987, þó ekki að fullu vegna húsa sem enn stóðu á landi okkar Fylkismanna og Reykjavíkurborg átti eftir að fjarlægja. Grasvallagerðinni lauk ekki fyrr en 1991. 

Fyrsta skóflustungan að íþróttahúsinu var tekin á tuttugu ára afmæli félagsins en lítið gerðist síðan opinberlega í þeim málum fyrr en 1992 þegar gengið var til samninga við Ístak um bygginu íþróttahúss Fylkis. 

Foreldrastarfið

Skipulagt foreldrastarf í Fylki hefst um 1985 með stofnun unglingaráðs knattspyrnu-deildar og hefur það sýnt sig að árangur, hvort heldur á velli eða á félagslegum grunni, helst í hendur við foreldrastarfið. Eftir því sem foreldrarnir sýna starfinu og þar með börnunum meiri áhuga hefur þátttakendum fjölgað og betri árangur náðst. 

Árangur knattspyrnudeildar eftir að skipulagt foreldrastarf hófst er um margt einstakur. Yngri flokkar félagsins hafa sópað til sín verðlaunum og eru með þeim fjölmennari á landinu. Vel hefur tekist að halda utan um árganga og tiltölulega fáir heltast úr lestinni frá sjöunda flokki og fram til unglingsára. 

Til þess er tekið hversu margir uppaldir Fylkismenn eru leikmenn í meistaraflokki Fylkis sem náði besta árangri félagsins í flokkaíþróttum sl. sumar. Fylkir tekur nú þátt í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögunni og er ekki að efa að þar eiga foreldrarnir stóran hlut að máli. 

Árið 1986 hóf knattspyrnudeildin rekstur knattspyrnuskóla á sumrin og hefur hann verið starfræktur nánast með óbreyttu sniði síðan. Þeir eru ófáir leikmenn meistaraflokks í dag sem hófu sína knattspyrnuiðkun í knattspyrnuskóla Fylkis. 

Ef litið er yfir starf félagsins frá stofnun sjáum við, fyrir utan ákveðna toppa fyrstu árin, greinileg merki um mikilvægi góðrar aðstöðu og foreldrastarfs. Á sama tíma og foreldrastarf hefst með skipulögðum hætti hjá knattspyrnudeild og grasvellirnir verða til dregst starf handknattleiksdeildar saman og er nánast að engu orðið um 1990, því þar skorti hvoru tveggja, aðstöðu og foreldrastarf.. 

Handbolti og fimleikar

Aðstaða handknattleiks hafði ekkert breyst frá því að íþróttahús Árbæjarskóla var tekið í notkun. Eftir að deildunum fjölgaði fengu þær eðlilega færri tíma í íþróttahúsinu. Kennslu var yfirleitt ekki lokið fyrr en klukkan 18.00 og gátu æfingar ekki hafist fyrr. Stjórn handknattleiksdeildar leysti þann vanda með tímum í íþróttahúsum í öðrum hverfum og jafnvel öðrum bæjarfélögum. 

Þetta varð til þess að þjálfarar deildarinnar urðu að þvælast með bolta, keilur og annan búnað í bílum sínum því ekki hafði Fylkir tök á að eiga slíkan búnað tiltækan á hverjum stað. 

Þetta gat ekki gengið, börnin voru á þvælingi með strætó um allar trissur, jafnvel eftir leyfilegan útivistartíma. Það var ekki spurning um hvort heldur hvenær þetta kæmi niður á starfi deildarinnar og svo fór að lokum. Foreldrar sýndu ótrúlega þolinmæði á þessum árum en á endanum gáfust þeir upp. 

Fimleikadeildin heldur ótrauð sínu striki en starf deildarinnar dreifist á fáa stjórnarmenn og þjálfara. Erfiðlega gengur að ná endum saman eins og hjá hinum deildunum. Hjá fimleikadeildinni hefur frá stofnun megin áhersla verið lögð á barna- og unglingastarf en síður á keppni. Það er ekki fyrr en nú hin síðari ár að markvisst er unnið að þjálfun afreksfólks í fimleikum hjá Fylki. Deildin hefur verið mjög vel rekin sl. ár, staðið í skilum og gott betur enda veitir ekki af vegna stöðugrar endurnýjunar áhalda. 

Siglingar, karate og blak

Siglingadeild Fylkis var stofnuð um svipað leyti og fimleikadeildin, aðeins síðar minnir mig, og hafði hún aðstöðu við Rauðavatn. Gekk rekstur deildarinnar með ágætum um nokkurt skeið, keyptur var búnaður til siglinga sem og geymsluskúr við vatnið. Ekki náði siglingadeildin að festa rætur og lagðist starf hennar að mestu niður við sviplegt fráfall stofnanda deildarinnar og helstu driffjöður, Hafþórs Óskarssonar. 

Skipulagðar æfingar í karate hófust haustið 1987 og var æft í félagsmiðstöðinni Árseli. Ekki verður annað sagt en að rekstur karatedeildar hafi farið hljóðlega og margur Fylkismaðurinn hafði ekki hugmynd um þessa starfsemi félagsins lengi vel. 

Formleg stofnun karatedeildar Fylkis var 1996 en deildin hafði starfað, líkt og blakdeildin, í skjóli aðalstjórnar um nokkurt skeið. Hægur en greinilegur stígandi hefur verið í barna- og unglingastarfi deildarinnar. Iðkendum fjölgar jafnt og þétt og hefur árangur þeirra á mótum verið mjög góður. Aðalþjálfari deildarinnar síðastliðin ár er Halldór Svavarsson og er hann jafnframt landsliðsþjálfari og margfaldur Íslands- og Norðurlandameistari. 

Starfsemi blakdeildar Fylkis hófst haustið 1991 og æfði hún í hinum ýmsu íþróttahúsum í Reykjavík fyrstu tvö árin. Einu formlegu afskipti aðalstjórnar Fylkis af starfsemi deildarinnar voru á aðalfundum, og barna- og unglingastarf innan deildarinnar var ekkert fyrstu árin. 

Blakdeild Fylkis var stofnuð formlega í desember 1993 og eftir það fóru æfingar hennar fram í íþróttahúsum Selás- og Ártúnsskóla. Settur var á fót unglingaflokkur kvenna og talsvert kynningarátak fór fram í hverfinu. Rekstur barna- og unglingaflokka gekk alla tíð illa og gáfust stjórnarmenn blakdeildar upp að lokum. Í dag taka tveir flokkar þátt í mótum, meistaraflokkur kvenna og öldungaflokkur. 

Keila og körfubolti

Ein er sú deild í Fylki sem sjaldan ber á góma en það er keiludeildin. Ekkert barna- og unglingastarf fer fram í deildinni, en hana skipa aðeins um tugur manna sem leikur keilu í nafni félgsins. 

Æfingar í körfuknattleik hjá Fylki hófust í ársbyrjun 1993 en formlega var deildin stofnuð 1. febrúar 1994. Óhætt er að segja að starf deildarinnar hafi lofað góðu í byrjun. Áhugasamir foreldrar sátu í stjórn deildarinnar og iðkendum fjölgaði jafnt og þétt. Körfuknattleik var gert hátt undir höfði í fjölmiðlum og mikil vakning var hér á landi. 

Því miður lagðist starf körfuknattleiksdeildar af árið 1998 og er helst um að kenna að ekki var hægt að mynda stjórn til að reka deildina. Síðasta starfsár deildarinar var erfitt, mikill kostnaður og fáar hendur til að vinna verkin. 

Fylkishöllin, framkvæmdir og framtíðin

Í september 1995 var Fylkishöllin tekin í notkun og frá þeim tíma hefur aðstaða til æfinga og keppni batnað til mikilla muna og er aðstaða fyrir innanhússíþróttir engu síðri en hjá öðrum íþróttafélögum, jafnvel betri. 

En betur má ef duga skal því enn vantar td. æfingagrasvelli fyrir knattspyrnuna og áhorfendaaðstaða er ekki komin í það horf sem nauðsynlegt er fyrir félag í efstu deild. Stöðugt er unnið að því bæta aðstöðuna og auka nýtingu hússins m.a með því að leigja tónlistarskóla og líkamsræktarstöð hluta efri hæðar þess. 

Hafnar eru framkvæmdir við gerð áhorfendapalla ( stúku ) við grasvöllinn og á því verki að vera lokið í sumar. Sífellt eru gerðar meiri kröfur til íþróttafélaga um aðstöðu og verðum við Fylkismenn að gæta að því að sitja ekki eftir með þeim skaða sem það getur valdið. 

Gæfan er sterkur grunnur

Með tilkomu Fylkishallar áttu flestir von á því að innanhússgreinarnar myndu styrkjast og iðkendum fjölga. Það hefur orðið raunin hjá fimleika- og karatedeild. Nú er fimleikadeildin orðin önnur stærsta deildin á eftir knattspyrnunni og komast færri að en vilja. Karatedeildin hefur eflst líka en þó ekki í sama mæli. 

Handknattleiksdeildin blés í herlúðra þegar loks hafði risið íþróttahús og fyrsta veturinn í Fylkishöll var keppt í nær öllum flokkum karla og kvenna. En skaðinn var skeður. Eftir mögur ár vantaði alveg grunninn í starfið. Meistaraflokkur kvenna var lagður niður eftir tvo erfiða vetur og mjög hafði dregið af yngri flokka starfinu. 

Stjórn handknattleiksdeildar neitaði að gefast upp og lagði allt kapp á að koma meistaraflokki karla í efstu deild. Með því taldi stjórnin að áhugi barna og unglinga yrði aftur vakinn en það fór á annan veg. Eftir erfitt tímabil sem endaði með falli aftur í aðra deild sat stjórnin eftir með sárt ennið og skuldir, algjörlega rúin áhuga á frekari stjórnarsetu. Þegar svo er komið virðast öll sund lokuð og menn gefast loks upp. En aðeins um sinn. 

Eftir þrjátíu og fjögur ár blasir sú einfalda staðreynd við að án barna og unglinga er ekki hægt að reka íþróttafélag, án boðlegrar aðstöðu má íþróttafélag sín lítils í samkeppninni um börn og unglinga og síðast en ekki síst að án þátttöku foreldra í starfi er ekki hægt að reka íþróttafélag. 

Gæfa þessa félags hefur verið að það er byggt upp neðan frá, á sterkum grunni sem eru börnin og unglingarnir í hverfinu. Ef við víkjum frá því myndast brestir í stoðir Fylkis. 

Ef við berum gæfu til að halda hlutdeild okkar í tómstundum barna og unglinga og fáum foreldra til að taka þátt í uppbyggjandi forvarnarstarfi verður framtíð Fylkis björt.

Starfsfólk

 

nafn   Titill   Sími   GSM   Netfang
 Árni Jónsson         Framkvæmdastjóri      5715605           6955046         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Guðmann Hauksson x Vallarstjóri x 5715601   8400552 x gudmann(hja)fylkir.com
Hafsteinn Steinsson   Húsvörður   5715602       haffisteins(hja)fylkir.com
Hörður Guðjónsson   Íþróttafulltrúi   5715604   8613317   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jakob Halldórsson   Bókari   5715603   8400551   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rún Rafnsdóttir   Húsvörður   5715601   8400553   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Svanfríður Hjaltadóttir   Vaktstjóri   5715602   8400550   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Villa
  • Error loading feed data